مطهری در نامه‌ای به رییس جمهور:

در ارتباط با حصر موسوی و کروبی به اجرای قانون اساسی بپردازید

سیاست داخلی

عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد. بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سؤال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.

علی مطهری در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور به طرح دوباره دیدگاههای خود درباره موضوع حصر کروبی و موسوی پرداخت.

به گزارش ایلنا، نامه‌نیوز این نامه را به درخواست مطهری، «عیناً و بدون تغییر» منتشر کرده است.

مطهری در این نامه خطاب به روحانی آورده است: گرچه پیشرفت‌هایی در سیاست خارجی از نظر رفع توهم ایران‌هراسی و ارتقاء جایگاه سیاسی کشور در دنیا و نیز توفیقاتی در حوزه اقتصاد مانند ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم و خروج از رکود حاصل شده است لکن در بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است و البته از وعده‌های انتخاباتی شما نیز بوده است توفیقی نداشته و همواره منفعل بوده‌اید، بلکه طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات 92 هیچ سیاستی در این حوزه تغییر نکرده است، گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جناب‌عالی مواجه بوده است. این در حالی است که رئیس‌جمهور طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و اگر هریک از دو قوه دیگر قانون اساسی را نقض کردند حداقل می‌تواند به پشتوانه رأی مردم به آنها اخطار یا تذکر قانون اساسی بدهد و البته فشار افکار عمومی کار خود را خواهد کرد.»

وی در ادامه با انتقاد از حصر کروبی و موسوی به اصولی از قانون اساسی که به اعتقاد نویسنده با روند طی شده در این موضوع منافات دارد اشاره کرد و با یادآوری وظیفه رییس جمهور در اجرای قانون اساسی به روحانی پیشنهاد کرده است در این ارتباط به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، به اجرای قانون اساسی بپردازد.

او در انتهای نامه خود نوشته است: عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد. بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سؤال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.

کد N532408