به منظور تامین نظر شورای نگهبان؛

هرگونه تبلیغ در زمینه پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع شد

مجلس

در جلسه علنی امروز مجلس طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور که از سوی شورای نگهبان به موادی از آن ایراد گرفته شده بود را مورد بررسی قرار داده و با اصلاح برخی از مواد این طرح به شرح زیر موافقت کردند.

با مصوبه امروز صبح نمایندگان مجلس هرگونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی امروز مجلس طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور که از سوی  شورای نگهبان به موادی از آن ایراد گرفته شده بود را مورد بررسی قرار داده و با اصلاح برخی از مواد این طرح به شرح زیر موافقت کردند.

در جریان بررسی ماده 2 این طرح نمایندگان با پیشنهاد کمیسیون بهداشت مبنی بر اصلاح و الحاق یک تبصره به این ماده با 127 رای موافق، 18 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 2 این طرح آمده است هر گونه تبلیغ در خصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزند آوری ممنوع است.

گفتنی است در تبصره این ماده آمده است در صورت تخلف رسانه‌ها از حکم این ماده متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن متخلف به مجازات‌های مندرج در ماده 35 قانون مطبوعات مصوب 22/12/64 و اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود. نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 3 این طرح با 141 رای موافق، 5 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 3 این طرح آمده است موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و روانی مادر و کودک از شمول این قانون مستثنی است. وزرات بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی مکلف است آئین نامه اجرایی این ماده و تبصره ماده 1 را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه نمایند و به تصویب هیات وزیران برساند.

از سوی دیگر نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 1 و تبصره این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

در ماده 1 و تبصره آن بعد از عبارت تهدید سلامت و جسمی، عبارت جسمی و روانی اضافه می‌شود.

کد N532150