حاشیه های مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها؛

 مراسمی برای دانشجو بدون حضور دانشجو/ از علت استیضاح وزیر علوم تا تخصص ویژه رئیس جمهور