انصراف کریمی قدوسی از رای گیری در خصوص پاسخ های وزیر اطلاعات

مجلس

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: برای اینکه دوباره بچه های وزارت اطلاعات تحت فشار قرار نگیرند و حذف نشوند و آقای علوی نیز تحت فشار قرار نگیرد از رای گیری برای سوال انصراف می دهم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال نماینده مشهد از وزیر اطلاعات در مورد به کارگیری افراد فعال در فتنه در مشاغل مهم و حساس در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت.

پس از دفاعیات علوی، کریمی قدوسی مجددا بر انتقادات وارده به وزارت اطلاعات درخصوص کوتاهی در بکارگیری افراد فتنه گر در وزارتخانه های مختلف تاکید کرد اما در پایان گفت: امروز سی امین سالگرد تاسیس وزارت اطلاعات است و تمام فریاد ما برای حمایت از دولت است.

وی با تاکید بر اینکه ما به دنبال حفظ دولت هستیم خطاب به علوی گفت: از خطوط قرمز عبور نکنیم.

نماینده مردم مشهد تاکید کرد: برای اینکه دوباره بچه های وزارت اطلاعات تحت فشار قرار نگیرند و حذف نشوند و آقای علوی نیز تحت فشار قرار نگیرد از رای گیری برای سوال انصراف می دهم اما اعلام می کنم که در مقابل فتنه خواهیم ایستاد.