تلاش نمایندگان برای تشکیل کمیته ویژه بررسی جذب هیات علمی در وزارت علوم

مجلس

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حال جمع آوری امضا برای تشکیل کمیته ویژه بررسی عملکرد وزارت علوم در جذب هیات علمی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در حال جمع آوری امضا از نمایندگان برای تشکیل کمیته ای ویژه در کمیسیون آموزش و تحقیقات است.

بر اساس این گزارش، با توجه به ابهامات و شبهاتی که در خصوص نحوه جذب هیات علمی در وزارت علوم وجود دارد، تعدادی از نمایندگان خواستار تشکیل کمیته ای ویژه در کمیسیون آموزش و تحقیقات برای بررسی عملکرد وزارت علوم در جذب هیات علمی هستند.

به گزارش مهر، یکی از محورهای استیضاح فرجی دانا وزیر علوم و تحقیقات، به کارگیری افراد مسئله دار در وزارت علوم بود که به نظر می رسد هنوز این مشکل علی رغم عزل وی و روی کار آمدن نجفی به عنوان سرپرست این وزارتخانه، حل نشده است.