نتایج یک مرکز مطالعاتی در لندن:

داعش از سیستم آموزشی وهابیت در مدارس استفاده می کند

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه انگلیسی در مقاله ای اعلام کرد که گروه داعش از سیستم آموزشی وهابیت در مدارس تحت سیطره خود استفاده می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس در مقاله ای نوشت: نتایج تحقیقات یک مرکز مطالعاتی در لندن نشان می دهد که میان افکار وهابیت و ایدئولوژی داعش تشابه وجود دارد.

در ادامه مقاله گفته شده است: دلیل آن این است که گروه داعش در مدارس تحت سیطره خود در مناطقی که اشغال کرده است از کتاب های درسی عربستان سعودی برای تدریس استفاده می کند.

در این مقاله آمده است: نظر کاربران سعودی در توئیتر نشان می دهد که بسیاری از سعودی ها از نظام آموزشی و سیاست دینی رهبران وهابی عربستان در گسترش تفکر دینی افراطی انتقاد می کنند.

تفکر وهابیت نه تنها منشاء فکری گروه تروریستی داعش است بلکه پیش از این گروه هایی همچون القاعده نیز از افکار وهابیت تاثیر گرفته بودند.