با رای نمایندگان صورت گرفت؛

انتخاب عضو ناظر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مجلس

با رای نمایندگان عضو ناظر بر شورای عالی شهرسازی و معماری انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان عضو ناظر در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را انتخاب کردند.

بر این اساس کمال علیپور نماینده مردم قائم شهر در مجلس با 148 رای از مجموع 176 رای اخذ شده به عنوان عضو ناظر از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران انتخاب شد.

به گزارش مهر حامد قادرمرزی نماینده کردستان کاندیدای دیگر این انتخابات بود که علیپور از سوی نمایندگان مجلس به عنوان عضو ناظر در این شورا انتخاب شد.