پانه تا:

سیاست اوباما در قبال سوریه نادرست بود

آمریکا اروپا

وزیر دفاع پیشین آمریکا با انتقاد از سیاستهای رئیس جمهوری این کشور، سیاستهای وی در قبال سوریه را نادرست قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "لئون ادوارد پانتا" وزیر دفاع پیشین آمریکا در گفتگو با یکی از رسانه های آمریکایی همچنین تصریح کرد: مسلح نکردن شورشیان در مراحل اولیه درگیری ها در سوریه اقدامی اشتباه بود.

وی در ادامه با انتقاد از سیاستهای اوباما گفت: متاسفانه منطق اوباما بیشتر به یک حقوقدان شبیه است تا یک رییس جمهور.

"پانتا" ابراز امیدواری  کرد که باراک اوباما در دو سال باقیمانده از ریاست جمهوری خود رفتاری مانند یک رئیس جمهور داشته و با گروه های تندرو وارد جنگ شود.

"لئون ادوارد پانتا" که مدتی تصدی وزارت دفاع را در دولت اوباما برعهده داشته است؛ همچنین از عملکرد و سیاست های اوباما در موضوع عراق نیز انتقاد کرد و مدعی شد که اوباما به اندازه کافی دولت عراق را برای ماندن نظامیان آمریکایی در این کشور تحت فشار نگذاشته است.