در صحن علنی امروز مجلس؛

ناظر مجلس در شورای عالی شهرسازی انتخاب شد

مجلس

علی‌پور با 148 رای از سوی نمایندگان به عنوان نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی شهرسازی انتخاب شد.

نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی شهرسازی از میان اعضای کمیسیون عمران مجلس انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه علنی مجلس انتخاب یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس به عنوان عضو ناظر در شورای عالی شهرسازی و عمران و معماری ایران در دستور کار قرار داشت که علی‌پور با 148 رای از سوی نمایندگان به عنوان نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی شهرسازی انتخاب شد.

کد N531720