با موافقت نمایندگان؛

طرح نجات و احیای تالاب های کشور به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شد

مجلس

با موافقیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرصت یک ماهه ای به دولت داده شد تا لایحه خود درباره نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور را به مجلس ارائه کند و این طرح به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شد.

در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در مورد طرح نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور در دستور کار نمایندگان قرار داشت.

محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را برعهده داشت پیش از آغاز این دستور کار گفت: رئیس سازمان محیط زیست نامه ای مرقوم کرده و از مجلس یک فرصت یک ماهه خواسته است تا لایحه جامعی برای نجات و احیای دریاچه ها و تالاب های کشور ارائه کند تا هم مشکل اصل 175 این طرح حل شده و هم تفاهمی بین مجلس و دولت به وجود آید.

وی افزود: رئیس کمیسیون کشاورزی نیز با این پیشنهاد موافقت کرده است.

در ادامه جلسه برای بازگشت این طرح به کمیسیون کشاورزی رای گیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و نمایندگان به درخواست دولت برای اجرای این طرح به کمیسیون مربوطه رای موافق دادند.

بر این اساس نمایندگان با 119 رای موافق، 52 رای مخالف، 9 رای ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن علنی فرصت یک ماهه ای به دولت دادند تا لایحه خود را در این باره به مجلس ارائه کند و این طرح به کمیسیون ارجاع داده شد.