سفر معاون آمانو به تهران/ امروز مذاکرات ایران و آژانس

سیاست خارجی

مذاکرات هیات آژانس و سازمان انرژی اتمی امروز - سه شنبه- در محل سازمان انرژی اتمی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «تریو واریورانتا» معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در امور پادمان ها به همراه هیاتی از آژانس برای ادامه گفت وگوها در خصوص مسایل فیمابین دیشب وارد تهران شد.
 
واریورانتا و هیات همراه قرار است در  این سفر درباره دو اقدام عملی از پنج اقدام گام سوم توافقات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی گفتگو کنند.
 
مذاکرات هیات آژانس و سازمان انرژی اتمی امروز - سه شنبه- در محل سازمان انرژی اتمی برگزار می شود.