در جلسه علنی امروز؛

ایرادات شورای نگهبان به طرح افزایش نرخ باروری رفع شد/ مخالفت مجلس با پیشگیری دائمی از بارداری برای بیماران روانی

مجلس

نمایندگان با اصلاح ماده ای از این طرح مقرر کردند کلیه اعمال جراحی که به منظور پیگیری دائمی از بارداری انجام می شود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح ماده ای از این طرح مقرر کردند کلیه اعمال جراحی که به منظور پیگیری دائمی از بارداری انجام می شود به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی ممنوع است.

کمیسیون بهداشت برای اصلاح این ماده مقرر کرده بود که کلیه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می شود به استثنای موارد مرتبط با تهدید جسمی و روانی ممنوع باشد اما نمایندگان با قید بیماری های روانی برای پیشگیری دائمی از بارداری مخالفت کردند. نمایندگان فقط اجازه دادند با قید بیماری های جسمی افراد اجازه اعمال جراحی به منظور پیشگیری دائمی از بارداری را داشته باشند.

علاوه بر این با اصلاح ماده دیگری هرگونه تبلیغ درخصوص پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع شد.

براساس تبصره این ماده در خصوص تخلف رسانه ها از حکم این ماده متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن متخلف به مجازات های مندرج در ماده 35 قانون مطبوعات محکوم می شود.

همچنین با اصلاح ماده دیگری در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان مقرر شد موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و روانی مادر و کودک از شمول این قانون مستثنا شود.

وزارت بهداشت مکلف شد آیین نامه اجرایی این ماده را ظرف سه ماه تهیه کرده و به تصویب هیات ویران برساند.