روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها:

دولت وعده‌ خود به دانشگاه‌ها را فراموش نکرده است

دولت

اینکه در برنامه امروز نمایندگان دانشجویان حرف نزدند مایه تاسف است. آمدن من به دانشگاه بیشتر برای شنیدن بود تا حرف زدن.اینکه در برنامه امروز نمایندگان دانشجویان حرف نزدند مایه تاسف است. آمدن من به دانشگاه بیشتر برای شنیدن بود تا حرف زدن.

رئیس جمهور گفت: دولت وعده‌ای را که نسبت به دانشگاه‌ها داده فراموش نکرده است و به اعتقاد من به بخشی از آنها نیز جامه عمل پوشانده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: دانشگاه تهران تلاوت و عظمت خاص خود را دارد. امروز دانشگاه‌های بزرگ دیگری در کشور هستند که هر کدام در زمینه خود در علم و دانش سرآمدند. در واقع دانشگاه تهران ترکیبی بود از مراکز بزرگ علمی که به دست بزرگان و فرهیختگان تاسیس شد. از دارالفنون دوران امیرکبیر گرفته تا مدرسه صنایع و هنرهای کمال‌الملک و مدرسه سیاسی دهخدا.

وی گفت: اساتیدی که در رشته‌های قدیم و جدید تبحر داشتند، در این مدارس به کار گرفته شدند. دانشگاه تهران تلفیقی بین همه مراکز علمی و علوم کهن و جدید بود. شاید دانشکده حقوق و علوم سیاسی از مظاهر حضور دانشمندان مقتدر حتی بیش از دانشکده الهیات بود. استاد شهابی‌ها، گرجی‌ها و کاتوزیان‌ها در این دانشگاه‌ها از دانش جدید و قدیم بهره بردند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دانشگاه تهران به عنوان مظهر تلفیق علوم و اولین مرکز مهم برای رشد علم و دانش در این سرزمین است. علم یک سنت جاری است. اساسا روزی علم رشد پیدا کرد که حکمت ایرانی با فسلفه یونانی و فلسفه یونانی با حکمت اسلامی در کنار هم تلفیق شدند. علوم جدید و قدیم قطرات و جویبارهای کوچکی بودند که در کنار هم رودخانه علم و دانش را به وجود آوردند.

وی افزود: ما نمی‌توانیم هیچ علمی را کنار بگذاریم. معنای علم بشری این نیست که در آن خطا و اشتباه نباشد. حتی علم بشری باید ابطال‌پذیر هم باشد. امروز دانشی مورد احترام است و فردا نظریه‌ای بالاتر می‌آید. امروز ایده‌ای از سوی گروهی دانشمندان به اثبات می‌رسد و تبدیل به نظریه علمی می‌شود و فردا دانشمندان دیگری نکته جدیدی را به اثبات می‌رسانند.

روحانی با تاکید بر اینکه تحول علمی در سایه نقدپذیری علم است، گفت: حتی در تفاسیر قران و نظرات فقهی و اصولی نیز اینچنین است. بسیاری از استدلال‌ها را می‌دیدیم که دانشمندانی اثبات کرده و روز گذشته گروهی آن را نقض کردند.

وی با بیان اینکه علم و دانش نقدپذیر است، گفت: حتی فهم وحی الهی ممکن است تغییر کند. امروز ممکن است علمی به یک عمق و فردا به فهم عمیق‌تری برسد. لذت علمی در سایه تحولات علمی است.

رئیس جمهور گفت: اسلامی کردن علوم انسانی به آن مفهوم نیست که دانش بشری را در بخش علوم انسانی کاملا کنار بگذاریم. ممکن است در این بخش نقدهایی داشته باشیم، اما علم را باید نقد کرد و نباید آن را حذف کرد. اشکال ما این است که می‌خواهیم برخی علوم را حذف کنیم در حالیکه علم حذف شدنی نیست.

روحانی تاکید کرد: چطور است که عده‌ای به این فکر افتاده‌اند که بخشی از علوم را حذف کنند. چنین چیزی معنا ندارد. ما می‌توانیم حرف دقیق‌تر و علمی‌تری را عرضه کنیم و نکات گذشته را مورد نقد و حتی ابطال قرار دهیم. این مساله اشکالی ندارد.

رئیس جمهور مجموعه حرکت علمی کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: دولت وعده‌ای را که نسبت به دانشگاه‌ها داده فراموش نکرده است و به اعتقاد من به بخشی از آنها نیز جامه عمل پوشانده است. اینکه در برنامه امروز نمایندگان دانشجویان حرف نزدند مایه تاسف است. آمدن من به دانشگاه بیشتر برای شنیدن بود تا حرف زدن.

کد N531642