در جلسه فراکسیون رهروان مطرح شد؛

روسای کمیسیون های تخصصی سخنرانان جلسه مشترک دولت و مجلس

مجلس

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امشب مشترک دولت و مجلس روسای کمیسیون های تخصصی سخنرانی و بحث های تخصصی خود را ارائه می کنند.

اسماعیل جلیلی عضو فراکسیون رهروان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه امروز این فراکسیون گفت: در جلسه امروز اعضای شورای مرکزی گزارش و تحلیل از وضعیت منطقه ارائه کردند.

وی با اشاره به جلسه مشترک امشب دولت و مجلس گفت: قرار است در این جلسه گزارشی اقتصادی در مورد لایحه تنظیم مقررات و لایحه رفع موانع تولید ارائه شود.

نماینده مردم مسجد سلیمان همچنین گفت: مقرر شد در جلسه امشب دولت و مجلس اعضای کمیسیون های تخصصی سخنرانی کرده و بحث های تخصصی ارائه کنند.

به گزارش مهر امشب چهارمین جلسه مشترک دولت و مجلس در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.