مشاور دولت اوباما در گفتگو با مهر:

توافقی جزئی و نه جامع در آذرماه میان ایران و 1+5 حاصل خواهد شد/ نشانه‌ای از نرمش تهران برای کاستن سانتریفیوژها وجود ندارد