حیدر العبادی:

آزادی اراضی عراق دیری نمی انجامد

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر عراق با اشاره به پیشروی های روزهای گذشته نیروهای امنیتی این کشور از افول داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، حیدر العبادی تاکید کرد: بهترین راه حل بازگشت آوارگان به خانه و کاشانه شان است و این در آینده نزدیک محقق خواهد شد.

نخست وزیر  عراق افزود: ما خواستار تنوع در عراق هستیم و هنگامی که اقلیتی مورد یورش قرار می گیرد غمگین می شویم زیرا این تباه کننده همه کشور است.

وی تاکید کرد: ما طی روزهای گذشته در دیالی و کرکوک پیشروی های موثری داشتیم و 5000 کیلومتر را آزاد کردیم و در الانبار شاهد پیشرویهای نیروهای امنیتی بودیم. اگر به نقشه حضور داعش و نیروهای ما بنگرید متوجه خواهید شد که اوضاع کاملا متفاومت با سه ماه قبل است.

العبادی گفت: نیروهای عراقی در حال پیشروی هستند و داعش رو به ضعف است. جنگ در جریان است و تلفات و خساراتی نیز وجود دارد. ما نمی توانیم این سرزمین را جز با خون آزاد کنیم و این روز دور از دسترس نیست.