هشدار فرانسه به انگلیس درباره رویگرداندن از اروپا

آمریکا اروپا

فرانسه اعلام کرد در صورت روی گرداندن لندن از اتحادیه اروپا، انگلیس چیزهای زیادی را از دست خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر فرانسه درباره تبعات رویگرداندن انگلستان از اتحادیه اروپا به این کشور هشدار داد.

مانوئل والس که سرگرم دیدار از لندن است، گفت: من دیدار امروز خودم با دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان به وی گفتم، چنانچه انگلیس به اروپا پشت کند، چیزهای زیادی را از دست می‌دهد.

نخست وزیر فرانسه تاکید کرد که کشورش خواهان ادامه حضور انگلستان در اتحادیه اروپا است.

انگلستان خواستار تغییر شرایط عضویت این کشور در اتحادیه اروپا است. دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان وعده داده است در صورت پیروزی در انتخابات سال آینده ادامه عضویت کشورش در اتحادیه اروپا را به همه پرسی خواهد گذاشت.