صلیب سرخ فعالیت خود را در اوکراین متوقف کرد

آمریکا اروپا

کمیته بین المللی صلیب سرخ به فعالیتهای خود دراوکراین بطور موقت پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، این سازمان فعالیت های خود در اوکراین را به علت کشته شدن یکی از اعضایش در دونتسک متوقف کرده است.

بر اساس اطلاعیه صادره از سوی دفتر مطبوعاتی این کمیته در اوکراین، آمده است  که فعالیت های کنونی سازمان مورد بررسی قرار گرفته و به دنبال آن در خصوص ادامه فعالیتهای آن در اوکراین تصمیم گیری خواهد شد. 

گفتنی است،در دفاتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در۷ شهر مختلف اوکراین، ۱۲۰ نفر فعالیت دارند.

"لارنت اتین" یکی از اعضای سوئیسی کمیته بین المللی صلیب سرخ در دونتسک که ۲۰ نفر در آن فعالیت دارند، در تاریخ دوم ماه اکتبر به علت گلوله باران شدید در این شهر جان خود را از دست داده بود.