از سوی جهانگیری ابلاغ شد؛

اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال برای جستجوی مفقودین جنگ تحمیلی در خاک عراق

دولت

معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 12 مهرماه 1393 به وزارتخانه های کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیأت وزیران درباره اختصاص مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای برای اتمام عملیات جستجوی مفقودین جنگ تحمیلی در خاک عراق را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیأت وزیران درباره اختصاص مبلغ 100 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای اتمام عملیات جستجوی مفقودین جنگ تحمیلی در خاک عراق را ابلاغ کرد.

مبلغ 100 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای، از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (ش) ماده 224 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، برای تأمین تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز برای اتمام عملیات جستجوی مفقودین جنگ تحمیلی در خاک عراق به منظور پیشگیری و مقابله با هرگونه سوانح پیش بینی نشده و احتمالی در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح(کمیته جستجوی مفقودین) قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوطه هزینه شود.

معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 12 مهرماه 1393 به وزارتخانه های کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ کرد.

کد N530943