اختصاص 750 میلیارد ریال برای تامین آب زراعی و آشامیدنی استان چهارمحال و بختیاری

دولت

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیأت دولت در خصوص اختصاص هفتصد وپنجاه میلیارد ریال برای تامین آب زراعی وآشامیدنی و کمک به حوادث غیرمترقبه استان چهارمحال وبختیاری را ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیأت دولت در خصوص اختصاص هفتصد وپنجاه میلیارد ریال برای تامین آب زراعی وآشامیدنی و کمک به حوادث غیرمترقبه استان چهارمحال وبختیاری را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیأت دولت در خصوص اختصاص هفتصد وپنجاه میلیارد ریال برای تامین آب زراعی و آشامیدنی و کمک به حوادث غیرمترقبه استان چهارمحال وبختیاری را ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه 6/7/1393 به پیشنهاد معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ هفتصد وپنجاه میلیارد ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه ای وهزینه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه به نسبت مساوی برای طرح‌های تامین و انتقال آب زراعی تامین آب شرب شهری روستایی وعشایری، کمک به اجرای مجتمع آب آشامیدنی روستایی و مقابله با حوادث غیرمترقبه در اختیار استانداری چهارمحال وبختیاری قرارگیرد تا برابر قوانین ومقررات مربوط اقدام شود.

کد N530938