تحلیل الجزیره درباره "جزیره ثبات"/

آنچه غرب در مورد جمهوری اسلامی ایران نمی گوید/ چگونه در مورد زندگی رهبری ایران دروغ گفته می شود