شرط "سمیر جعجع" برای انصراف از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری لبنان

آفریقا و خاورمیانه

14/07/1393 13:35

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "کمال عدوان" نماینده پارلمان لبنان و یکی از رهبران حزب نیروهای لبنانی(فالانژیستهای سابق) در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد در صورتی که "میشل عون" رئیس جریان ملی آزاد لبنان از نامزدی در انتخاب ریاست جمهوری این کشور انصراف دهد، "سمیر جعجع" رئیس حزب نیروهای لبنانی نیز از نامزدی در این انتخابات کناره گیری خواهد کرد.

شاشایان ذکر است جریان 14 مارس از سمیر جعجع که بسیاری از مقامات لبنانی از وی به عنوان یک نامزد جنجالی یاد می کنند، حمایت می کند و میشل عون نیز نامزد مورد حمایت جریان 8 مارس در پارلمان لبنان است .

 این در حالی است که حدود پنج ماه از آغاز خلاء ریاست جمهوری در لبنان می گذرد و طی این مدت این کشور بدون رئیس جمهوری اداره می شود.

اعضای پارلمان لبنان تاکنون نتوانستند بر سر انتخاب رئیس جمهوری لبنان به توافق برسند و تلاش آنها برای انتخاب رئیس جمهوری با ناکامی مواجه شده است.

 نشست آتی(سیزدهمین نشست) پارلمان لبنان برای انتخاب ریاست جمهوری 17 مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد.