گزارش گلوبال ریسرچ از اوکراین تا سوریه درباره حقوق بشر

واحدمرکزی خبر نوشت:

پایگاه اینترنتی گلوبال ریسرچ در گزارشی به قلم اولسان گانار با عنوان " از اوکراین تا سوریه : دفاع گزینشی سازمان ملل از حقوق بشر" می نویسد : طی سال های گذشته سازمان ملل متحد به عنوان صحنی برای طرح اتهامات دشمنان سوریه درباره نقض حقوق بشر و حتی تلاش برای استفاده از چنین اتهاماتی برای توجیه تهاجم نظامی علیه این کشور به کار گرفته شد. داستان های ارائه شده درباره استفاده از " بشکه های انفجاری " علیه غیرنظامیان ، بمباران مواضع دشمنان به قیمت جان غیرنظامیان و تخریب تاسیسات زیربنایی مهم ، همگی حکایت های غرب علیه دولت سوریه است. اکنون که خود امریکا برای بمباران سوریه دست به کار شده است و سوری های بی گناه ، زنان ، مردان و کودکان را به قتل می رساند و تاسیسات زیربنایی مهم که زندگی مردم به آن وابسته است را ویران می کند ، سازمان ملل متحد در سکوت ناگهانی فرو رفته است. چنین اقداماتی با وجود این حقیقت صورت می گیرد که ارتش سوریه در داخل مرزهای خود فعالیت می کند و عملیات امنیتی را با هدف تامین امنیت مرزهایش اجرا می کند و این در حالی است که آمریکا هزاران مایل دورتر از مرزهای خود و با بهانه های مورد تردید و حتی دستور کاری تردیدآمیزتر در یک کشور خارجی وارد عمل شده است. حملات هوایی در سوریه از سوی آمریکا ، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و برخی از کشورهای اروپایی بدون موافقت دولت سوریه و البته بدون صدور قطعنامه سازمان ملل متحد برای اجرای عملیات نظامی در داخل خاک سوریه ، صورت می گیرد. سازمان ملل متحد در این خصوص باید علاوه بر اعتراضات شفاهی ، تحریم هایی را علیه کشورهای شرکت کننده در این تهاجم نظامی غیرقانونی و یکجانبه اعمال کند و علاوه بر آن زبان به محکومیت کشتار غیرنظامیان بگشاید. گذشته از سوریه ، میدان نبرد دیگری نیز وجود دارد که سازمان ملل متحد از حضور در آن غایب است:اوکراین. دولت کیف اقدامات خشونت آمیز فزاینده ای را علیه مردم خود به کار گرفته است و این کشور به صحنه کشتار ، شکنجه و اعدام تبدیل شده است و هنوز هم هیچ صدای اعتراض آمیزی از سازمان ملل متحد به گوش نمی رسد و گامی در جهت انجام تحقیقات درباره جنایات و یا اقدام علیه عاملان آن برداشته نمی شود. به نظر می رسد سازمان ملل متحد به ابزاری برای حفظ منافع خاص تبدیل شده است. اگرچه تصور می شود که سازمان ملل متحد قاضی بی طرف قوانین بین المللی است اما در حقیقت این سازمان به ابزاری برای حفظ منافع خاص برخی کشورها به بهانه دفاع از حقوق بشر و قوانین بین المللی تبدیل شده است. آمریکا در حال حاضر در سوریه غیرنظامیان را به قتل می رساند و علاوه بر وارد آوردن خسارت به تاسیسات زیربنایی ، حق حاکمیت سوریه را نیز نقض می کند. اقدام نظامی آمریکا و متحدانش علیه سوریه در واقع مغایر با منشور سازمان ملل و نقض آشکار قوانین بین المللی است. در اوکراین نیز شبه نظامیان راست افراطی به طور آشکار مرتکب نقض حقوق بشر می شوند و این اقدامات با سکوت سازمان ملل متحد همراه می گردد. ساکنان شرق اوکراین ، سوری ها و همه متحدان آنها گزینه ای جز اقدام یکجانبه برای دفاع از سرزمین ، مردم و نیز حفظ منافع شان در مواجه با کشورهای غارتگر ندارند ؛ کشورهایی که اکنون به نظر می رسد کنترل بیشتر سازمان ملل متحد را در دست دارند.

4949

کد N530647