نماینده پارلمان لبنان در گفتگو با مهر مطرح کرد:

احتمال تمدید مجدد دوره فعالیت پارلمان لبنان/ نامزد مورد حمایت حزب الله در انتخابات ریاست جمهوری

آفریقا و خاورمیانه

ولید سکریه، نماینده پارلمان لبنان با اشاره به ویژگیهای نامزد مورد حمایت حزب الله لبنان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد که شرایط تمدید مجدد دوره فعالیت پارلمان کنونی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با گذشت بیش از چهار ماه از آغاز خلاء ریاست جمهوری در لبنان، گروههای سیاسی این کشور نتوانسته اند درباره انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور به توافق برسند و پارلمان لبنان با وجود برگزاری حدود 12 جلسه برای انتخاب ریاست جمهوری جدید تاکنون نتوانسته است در این امر موفق شود.

این در حالی است که نشست آتی پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور 17 مهر ماه سال جاری تعیین شده است.

"ولید سکریه" عضو فراکسیون وفاداری برای مقاومت در پارلمان لبنان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خلاء ریاست جمهوری موجود در لبنان گفت: انتخابات ریاست جمهوری در لبنان یک اقدام دموکراتیک است که از ذات نظام لبنان ناشی می شود و هر شش سال یک بار برگزار می شود.

وی تاکید کرد که رئیس جمهوری منتخب باید یک سوم آرا را در پارلمان لبنان به خود اختصاص دهد.

سکریه افزود: متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده است و عدم دستیابی به توافقی فراگیر میان اعضای پارلمان لبنان و گروههای سیاسی برای انتخاب ریاست جمهوری طی این چهار ماه ناشی از چند دستگی است که تاکنون در پارلمان لبنان و میان اعضای آن متشکل از حامیان 14 مارس و 8 مارس وجود داشته است.

این نماینده پارلمان لبنان در ادامه بر مانع تراشیهای جریان 14 مارس بر سر راه انتخاب ریاست جمهوری لبنان و حمایت این جریان از "سمیر جعجع" رئیس حزب نیروهای لبنانی که بسیاری از مقامات این کشور از وی به عنوان یک نامزد جنجالی یا می کنند تاکید کرد.

وی ضمن اشاره به حمایت حزب الله لبنان از "میشل عون" رئیس جریان آزاد ملی لبنان و یکی از نامزدهای سه گانه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تاکید کرد که رئیس جمهوری آتی لبنان باید این توانایی را داشته باشد که میان گروههای مختلف وحدت ایجاد و فساد اقتصادی و سیاسی را در لبنان ریشه کن کند.

نماینده پارلمان لبنان درخصوص انتخابات پارلمانی که قرار است نوامبر سال جاری برگزار شود گفت: ما در نوامبر سال جاری انتخابات پارلمانی را پیش رو داریم که آینده سیاسی لبنان را رقم خواهد زد، اما این امکان نیز وجود دارد که مهلت فعالیت اعضای پارلمان کنونی تمدید شود.

شایان ذکر است پارلمان لبنان در سال ۲۰۱۳ نیز دوره فعالیت خود را به مدت یک سال و پنج ماه تمدید کرده بود. دوره تمدید شده پارلمان لبنان در ۲۰ نوامبر سال جاری به پایان می‌ر سد.