اعتصاب‌ دموکراسی‌خواهان در هنگ‌ کنگ به پایان خود نزدیک می‌شود

سیاسی

بسیاری از معترضان در هنگ کنگ بدون دریافت پاسخی از سوی مقام‌های هنگ کنگ یا مقام‌های دولت پکن درباره آزادی انتخابات و دموکراسی به خانه‌های خود بازگشتند.

اعتصاب‌ طرفداران دموکراسی در هنگ‌ کنگ به پایان خود نزدیک می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از لا اینفو، مخالفان سیاست دولت جمهوری خلق چین در هنگ کنگ پس از اعتصاب هفت روزه به خانه و سر کار خود باز می‌گردند.

بیشتر معترضان هوادار دموکراسی در هنگ کنگ پس از گذراندن شبی دیگر در خیابان‌ها به خانه‌های خود بازگشتند و راه را برای شهروندان هنگ کنگ باز کردند تا بتوانند در محل کار خود حاضر شوند.

این درحالی است که رهبران این اعتصاب از دانشجویان خواستند تا به اعتراض خود ادامه دهند.

معترضان به سیاست محدودیت انتخابات در هنگ کنگ که بیشترشان را دانشجویان تشکیل می‌دهند با حضور نیافتن در کلاس‌ها مخالفت خود را با مقام‌های دولت پکن نشان دادند.

پلیس هنگ کنگ در هفته گذشته با استفاده از اسپری فلفل و اشک آور و نیز استفاده از باتون برقی سعی در متفرق کردن جمعیت معترضان داشت که در جریان این درگیری‌ها چندین نفر از جمله تعدادی پلیس زخمی شدند.

کد N530491