با حضور ظریف 

نشست مشترک وزارت امورخارجه با موسسه شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد 

سیاست خارجی

 نشست مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه با موسسه شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا از صبح امروز با حضور محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان آغاز شد .

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه با موسسه شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا از صبح امروز با حضور محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان آغاز شد.

بر اساس این گزارش این نشست در روزهای دوشنبه و سه شنبه 14 و 15 مهرماه در مرکز مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه با حضور اعضای شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا از جمله اما بنینو، وزیر خارجه اسبق ایتالیا و برخی دیگر از سفرا و مسئولان برگزار می شود.

گفتنی است این نشست بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.