باز شدن مراکز دولتی هنگ کنگ پس از یک هفته ناآرامی

سیاسی

رئیس دولت محلی به معترضان هشدار داده بود تا دوشنبه خیابان‌ها را ترک کنند و اجازه بدهند مدارس و اداره‌ها کار خود را از سر گیرند.

کارمندان دولتی در هنگ‌کنگ پس از یک هفته توقف امور اداری به خاطر ادامه تظاهرات، امروز- دوشنبه- به سر کارهای خود بازگشته‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از «بی‌بی‌سی»، شمار معترضان در خیابان‌های هنگ‌کنگ به شدت کم شده است؛ با این حال نشانی از پایان تجمع معترضان در خیابان‌ها دیده نمی‌شود.

رئیس دولت محلی به معترضان هشدار داده بود تا دوشنبه خیابان‌ها را ترک کنند و اجازه بدهند مدارس و اداره‌ها کار خود را از سر گیرند.

معترضان تصور می‌کردند که در صورت ترک نکردن خیابان پلیس وارد عمل خواهد شد اما تا کنون گزارشی از برخورد پلیس منتشر نشده است.

تظاهرکنندگان به سیاست چین برای برگزاری انتخابات سال 2017 اعتراض دارند. در سال 2017 مردم هنگ‌کنگ می‌توانند برای اولین بار رئیس دولت محلی را به طور مستقیم انتخاب کنند اما با این حال نامزد‌ها باید قبلا به تایید برسند.

معترضان خواستار برگزاری انتخابات آزاد و بدون نظارت چین هستند.

تظاهرات اخیر به عنوان یک تحصن آرام در روز 22 سپتامبر شروع شد اما با توسل پلیس ضدشورش به گاز اشک‌آور علیه معترضان، از روز یکشنبه هفته گذشته اوج گرفت.

رفتار پلیس باعث شد هزاران نفر دیگر به تجمع بپیوندند. پلیس پس از آن از دخالت در کنترل معترضان خودداری کرد.

پکن کاملا از دولت محلی هنگ‌کنگ حمایت کرده و اعتراضات را محکوم به شکست دانسته است.

کد N530423