صبح امروز صورت گرفت؛

تجمع تعدادی از کارگران پتروشیمی ایلام مقابل مجلس

مجلس

این کارگران که عده‌ای از آنها نیز به گفته خودشان اخراج شده‌اند، خواستار پرداخت مطالبات قانونی خود از پتروشیمی ایلام بودند که تا کنون چند ماه است به تعویق افتاده و پرداخت نشده است.

 جمعی از کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام صبح امروز در اعتراض عدم پرداخت مطالباتشان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، صبح امروز  جمعی از کارگران پتروشیمی ایلام مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

این کارگران که عده‌ای از آنها نیز به گفته خودشان اخراج شده‌اند، خواستار پرداخت مطالبات قانونی خود از پتروشیمی ایلام بودند که تا کنون چند ماه است به تعویق افتاده و پرداخت نشده است.

کد N530418