ملاوردی در همایش روز ملی کودک:

تمام تلاش خود را برای رفع مسئله کودکان بازمانده از تحصیل بکار می‌گیرم

دولت

با تاکید رئیس‌جمهور، افزایش تولید رونق اقتصادی و ساماندهی تولید در دستور کار قرار دارد که با این کارها ما حتما شاهد کاهش فاصله طبقاتی خواهیم بود و اینها مجموعه سیاست‌هایی است که دولت برای کاهش فاصله طبقاتی در پیش گرفته است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان با تاکید بر اینکه عمل کردن به صورت جزیره‌ای نتیجه‌ای نخواهد داشت، گفت: تمام تلاش خود را برای رفع مسئله کودکان بازمانده از تحصیل بکار می‌گیرم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شهیندخت ملاوردی در نشست خبری که در حاشیه افتتاحیه همایش ملی کودک برگزار شد در پاسخ به سوالی درباره کودکان بازمانده از تحصیل گفت: متولی خاص این موضوع سازمان بهزیستی است. اما معاونت ما با توجه به ماموریت خود یکسری سیاست‌گذاری‌ها را در این باره انجام داده است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان ادامه داد: ماموریت ما هماهنگی بین دستگاه‌هایی است که وظیفه ذاتی در این باره دارند که با مدیریت و افزایش ظرفیت‌ها باید سعی کنیم برنامه‌ها را پیش ببریم زیرا عمل کردن به صورت جزیره‌ای نتیجه‌ای نخواهد داشت. من به عنوان یکی از اعضای مرجع ملی تمام تلاش خودم را برای رفع این مساله انجام می‌دهم.

ملاوردی در پاسخ به سوال دیگری درباره تلاش دولت برای کاهش فاصله طبقاتی در کشور بیان کرد: در حال حاضر برنامه خروج از رکود به مجلس ارائه شده است و همانطور که دیدید برنامه خروج از تورم نیز به خوبی انجام شد و تاثیری به لحاظ اقتصادی در کشور داشت.

وی افزود: با تاکید رئیس‌جمهور، افزایش تولید رونق اقتصادی و ساماندهی تولید در دستور کار قرار دارد که با این کارها ما حتما شاهد کاهش فاصله طبقاتی خواهیم بود و اینها مجموعه سیاست‌هایی است که دولت برای کاهش فاصله طبقاتی در پیش گرفته است.

کد N530325