فتحی پور در گفتگو با مهر:

7 هزار میلیارد تومان به جیب سودجویان بازار ارز در نوسانات بازار رفت/ ارز ها به دبی رفت

مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هزار میلیارد تومان از طریق لابی و رانت به جیب سودجویان بازار رفت.سه صرافی تهران و کشورهای عربی از این آشفتگی ها سود بردند و این پول ها به دبی برده شد.

ارسلان فتحی پور با اشاره به گزارش این کمیسیون از نوسانات نرخ ارز در سال های 90 و 91  به خبرنگار مهرگفت: تبانی های شفافی در آن سال ها انجام شده و تعدادی  از دلالان پول های کلانی را به جیب زده اند.

نماینده مردم کلیبر این گزارش را از پرونده های درخشان کمیسیون اقتصادی خواند و گفت: 7 هزار میلیارد تومان از طریق لابی و رانت به جیب سودجویان بازار رفت.

وی ادامه داد: سه صرافی تهران و کشورهای عربی از این آشفتگی ها سود بردند و این پول ها به دبی برده شد.

به گزارش مهر هفته گذشته گزارش کمیسیون اقتصادی از علل اتهابات بازار ارز در سال 90 در جلسه غیر علنی مجلس قرائت شد. عضو هیات رئیسه مجلس در تشریح این گزارش به مهر گفت: 11 میلیارد دلار ارز کشور توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی به صورت غیر رسمی در بازارها به فروش رفت. پرونده این اقدام در قوه قضاییه در حال بررسی است.