افخم خبر داد:

حمایت ایران از ابتکار عمل الجزایر در خصوص لیبی

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین ضمن رد هرگونه اقدام نظامی و دخالت بیگانه در امور لیبی، مذاکره گروه‌ها و جریانات سیاسی لیبیایی را تنها راه‌حل برون‌رفت از خشونت و ناامنی در این کشور ارزیابی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه از حمایت ایران از ابتکار عمل الجزایر در خصوص لیبی خبر داد. 

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم با ابراز خرسندی و حمایت از ابتکار عمل الجزایر در میزبانی رهبران و گروه‌های مختلف سیاسی این کشور به منظور بررسی راه‌های خروج از بحران و ایجاد آشتی ملی در این کشور، اظهار امیدواری کرد این امر به برقراری صلح و ثبات در کشور مسلمان لیبی و منطقه شمال آفریقا کمک کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین ضمن رد هرگونه اقدام نظامی و دخالت بیگانه در امور لیبی، مذاکره گروه‌ها و جریانات سیاسی لیبیایی را تنها راه‌حل برون‌رفت از خشونت و ناامنی در این کشور ارزیابی کرد.

کد N528965