طالبان پاکستان با داعش بیعت کرد

آسیا اقیانوسیه

طالبان پاکستان با انتشار بیانیه ای از بیعت خود با گروه تروریستی داعش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طالبان با گروه داعش اعلام بیعت کرد.

طالبان پاکستان با انتشار بیانیه‌ای از بیعت با گروه تروریستی داعش خبر داد.