18 نفر در درگیری های هنگ کنگ مجروح شدند

آسیا اقیانوسیه

حمله گروه های سازمان دهی شده به معترضان در هنگ کنگ دست کم 18 مجروح بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تاگس آنسایگر، پس از حمله گروه های سازمان دهی شده به معترضان در هنگ کنگ، اعتراضات به خشونت کشیده شد. این در حالی بود که اعتراضات شب گذشته در مرکز تجاری مونگ کوک واقع در شبه جزیره کوولون با آرامش به پایان رسیده بود. اعتراضات مذکور از یک هفته پیش جریان دارد.

بر این اساس در این درگیری ها دست کم 19 نفر توسط نیروهای پلیس بازداشت شده اند. این شدیدترین تنش سیاسی در هنگ کنگ پس از انتقال کنترل آن به چین توسط انگلیس از سال 1997 تا کنون است. هر چند کنگره ملی خلق چین اجازه برگزاری انتخابات آزاد در سال 2017 را به اهالی هنگ کنگ داده است اما شرایط دشوار برای نامزد شدن در این انتخابات موجب نارضایتی آنها شده است.

پلیس هنگ کنگ اعلام کرد درگیری ها پس از حمله خشونت بار به معترضان آغاز شده که طی آن دست کم 18 نفر از جمله 6 نیروی پلیس مجروح شده اند. پلیس احتمال می دهد حمله کنندگان وابسته به گروه های مافیایی باشند که پیشتر در دوره انگلیسی ها به فعالیت می پرداختند. این در حالی است که به دلیل رخ دادن این درگیری ها در حضور پلیس، انتقادهای زیادی به عملکرد نیروهای پلیس وارد شده است.