کره شمالی: تلاش برای ساقط کردن نظام خود را تحمل نخواهیم کرد

آسیا اقیانوسیه

کره شمالی سیاست های خصمانه آمریکا علیه این کشور را عامل توسل این کشور به سلاح اتمی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کره شمالی توقف برنامه های هسته ای خود را به به پایان سیاست های خصمانه آمریکا مرتبط کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی در بیانیه ای اظهارات مقامات بلندپایه آمریکا را درباره برنامه هسته ای این کشور به شدت محکوم کرد.

در بیانیه وزارت خارجه کره شمالی تاکید شده است که این کشور برای مقابله با تهدیدات آمریکا ناگزیر به توسل به سلاح هسته ای است.

کره شمالی همچنین در این بیانیه تصریح کرده است تا زمانی که آمریکا دست از سیاست های خصمانه خود برندارد شبه جزیره کره عاری از سلاح هسته ای نخواهد شد.

 پیونگ یانگ همچنین اعلام کرده است هرگز تلاش ها برای براندازی نظام خود را به بهانه مسئله حقوق بشر تحمل نخواهد کرد.