نادری در گفت‌وگو با ایلنا:

رحیمی به حكم دادگاه بدوی اعتراض كرد

سیاست داخلی

صبح امروز با حضور در مراحع قضایی درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به حكم صادره دادگاه بدوی موكلم را ارائه كردم./این لایحه مشتمل بر 20 صفحه است.

وكیل محمدرضا رحیمی از تجدیدنظرخواهی حكم دادگاه بدوی موكل خود خبر داد.

محمدرضا نادری در گفت‌وگو با ایلنا، ضمن اعلام این خبر گفت: صبح امروز با حضور در مراحع قضایی درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به حكم صادره دادگاه بدوی موكلم را ارائه كردم.

وی ابراز امیدواری كرد تا لایحه خویش كه مشتمل بر 20 صفحه است مورد قبول دادگاه تجدیدنظر قرار گیرد.

کد N528733