صدور دوباره تسلیحات آلمانی به کشورهای عربی

آمریکا اروپا

شورای امنیت آلمان از صدور دوباره تسلیحات به کشورهای عربی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، شورای امنیت آلمان بار دیگر صدور تسلیحات نظامی به کشورهای قطر، عربستان، امارات، الجزایر و کویت را اعلام و این توافق را به اطلاع کمیسیون اقتصادی پارلمان نیز رسانده است.

براساس گزارش های رسیده این تسلیحات عبارتند از: 13 فروند نفربر زرهی برای کشور قطر، 88 دستگاه خودروی مجهز به تجهیزات نظامی برای الجزایر، 4 فروند خودروی رزمی و 1 فروند خودروی نظامی برای امارات.

منابع خبری همچنین از تحویل 3012 مسلسل دستی و 20 هزار نارنجک برای امارات خبر دادند.

این در حالی است که احزاب مخالف دولت آلمان اعتراض های خود را به این امر اعلام کرده اند.