جهانگیرزاده در گفتگو با مهر:

انگلیس در حال آماده شدن برای ایفای نقش پلیس بد در مذاکرات آتی است

مجلس

12/07/1393 12:33

جواد جهانگیرزاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی در خصوص اظهارات گستاخانه نخست وزیر انگلیس در سازمان ملل گفت: این اظهارات به یکباره ساطع نشده است و نشان از طراحی در غرب دارد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در یک دوره از مذاکرات در وین، فرانسه نقش پلیس بد را بازی کرد اما اظهارات اخیر کامرون نشان داد که انگلیس در حال آماده شدن برای ایفای نقش پلیس بد در مذاکرات آینده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: جابه جایی این نقش ها نشان از طراحی بین الدولی میان قدرت ها به ویژه تحت تاثیر لابی صهیونیستی دارد.

وی تصریح کرد: انگلیسی ها از یک بیماری تاریخی رنج می برند و بخشی از اطهارات کامرون به این بیماری تاریخی خود بزرگ بینی بر می گردد. البته این اظهارات نباید مانعی در مسیر ما برای استیفای حقوق هسته ای مان ایجاد کند.

جهانگیرزاده اظهار داشت: نباید نیرو های داخلی خود را متهم کرده و از آن ها تقاص اظهارت کارمرون را بگیریم. این رفتارها در گذشته نیز وجود داشته و این نوع اظهارت نشان می دهد در مسیر استیفای حقوق هسته ای مان مسیر همواری را پیش رو نداریم.