حمله سایبری به پایگاه اینترنتی خبرگزاری رسمی سوریه

آفریقا و خاورمیانه

خبرگزاری رسمی سوریه از هک شدن پایگاه اینترنتی این خبرگزاری توسط عواملی از کشورهای عربستان، آمریکا، ترکیه و لبنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، خبرگزار رسمی سوریه (سانا) از هک شدن پایگاه اینترنتی خود توسط عوامل ناشناس خبر داد.

این خبرگزاری اعلام کرد که منشاء این حمله اینترنتی کشورهای آمریکا، عربستان، ترکیه و لبنان بوده اند.

این در حالی است که پیش از این نیز بارها پایگاه اینترنتی این خبرگزاری مورد حمله هکرها و حامیان تروریستها قرار گرفته است.