برگزاری مراسم مناجات و دعای عرفه در کتابخانه ملی

سیاست داخلی

مراسم مناجات و دعای عرفه، روز شنبه،ساعت 14 در کتابخانه ملی با با سخنرانی دکتر ناصر مهدوی و قرائت دعا به نشانی بزرگراه شهید حقانی، کتابخانه ملی، سالن همایش‌ها، درب غربی برگزار خواهد شد.

مراسم مناجات و دعای عرفه در کتابخانه ملی خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مراسم مناجات و دعای عرفه، روز شنبه،ساعت 14 در کتابخانه ملی با با سخنرانی دکتر ناصر مهدوی و قرائت دعا به نشانی بزرگراه شهید حقانی، کتابخانه ملی، سالن همایش‌ها، درب غربی برگزار خواهد شد.

کد N528044