ادامه پیشروی های ارتش سوریه در حومه دمشق

آفریقا و خاورمیانه

ارتش سوریه در ادامه عملیات علیه گروههای تروریستی تکفیری و مسلح در مناطق مختلف این کشور به ویژه در حومه دمشق به پیشروی های جدیدی دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، منابع سوری اعلام کردند: ارتش سوریه پس از درگیری های شدید در حرستا در شرق دمشق و القلمون مراکز گروههای مسلح را به طور کامل منهدم کرد.

همچنین ارتش سوریه طی عملیاتی مراکز وابسته به تروریستها را در اللطامنه، مورک، کفرزیتا و الهبیط در حومه شمالی حماه هدف قرار داد.

در حومه قنیطره نیروهای ارتش سوریه ضمن هدف قرار دادن مراکز گروههای مسلح بسیاری از آنها را به هلاکت رساندند.

درحومه دمشق نیز درگیری های شدیدی میان ارتش سوریه و گروههای مسلح به ویژه در محور عربین گزارش شده است.

ارتش سوریه تپه های المضافه، سیفان و حندرات و نقطه چهارم را به تسلط خود درآورد.

از سوی دیگر استاندار حومه دمشق از ساکنان عدرا العمالیه خواست که به منازل خود بازگردند.

در عین العرب(کوبانی) در درگیری نیروهای مردمی با تروریستهای داعش، 10 تروریست تکفیری به هلاکت رسیدند.