اوکراین تسلیحات سنگین خود در مناطق درگیری را حفظ می کند

آمریکا اروپا

شورای امنیت ملی اوکراین از حفظ تسلیحات سنگین کی یف در مناطق شرقی این کشور که شاهد درگیری است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، اوکراین اعلام کرد تا محقق شدن کامل آتش بس با جدایی طلبان تسلیحات سنگین خود را در شرق این کشور حفظ خواهد کرد.

بنا بر این گزارش، شورای ملی امنیت و دفاع این کشور امروز اعلام کرد تا زمان محقق شدن کامل آتش بس، نیروهای این کشور تسلیحات سنگین خود را در مناطق درگیری با جدایی طلبان حامی روسیه در شرق حفظ خواهند کرد.

سخنگوی شورای ملی امنیت و دفاع اوکراین با اعلام این خبر تصریح کرد: با توجه به آنکه طرف مقابل به آتش بس عمل نکرد، طرف اوکراینی نیز تسلیحات سنگین خود را در منطقه حفظ خواهد کرد.