ارتش سوریه شهر «حندرات» در استان «حلب» را آزاد کرد

سیاسی

یگان‌های ارتش سوریه شهر حندرات در شرق شهر حلب و در نزدیکی زندان مرکزی حلب را از گروه‌های مسلح بازپس گرفتند.

یگان‌های ارتش سوریه شهر «حندرات» در استان «حلب» را از گروه‌های مسلح آزاد کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از المنار، یگان‌های ارتش سوریه شهر حندرات در شرق شهر حلب و در نزدیکی زندان مرکزی حلب را از گروه‌های مسلح بازپس گرفتند.

ارتش سوریه پیش از این منطقه «تل السبات» را از گروه‌های مسلح بازپس گرفته و حندرات و اردوگاه حندرات را به محاصره درآورده بود.

نیروهای ارتش سوریه شمار زیادی از گروه‌های تروریستی «جبهه النصره» و «جبهه اسلامی» را در جریالن آزاد سازی حندرات کشتند.

کد N527928