تزریق پول از سوی البغدادی به سرکرده های داعش/تصویر بیعت بزرگان موصل با تکفیریها