شمخانی:

اقدامات حمایتی ایران در مبارزه با تروریسم با مقررات بین المللی انطباق کامل دارد

دولت,علی شمخانی

در حالی که برخی مدعیان مبارزه با تروریسم با پشتیبانی های مالی، اطلاعاتی و تجهیزاتی زمینه شکل گیری و توسعه گروه های تروریستی را فراهم می کردند جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست های اصولی خود به مقابله بی امان با این پدیده شوم پرداخت، و از این پس نیز بدون توجه به هیاهو و رفتارهای نمایشی مدعیان، به اقدامات خود ادامه خواهد داد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست های اصولی خود به مقابله بی امان با تروریسم پرداخته است و اقدامات حمایتی ایران با مقررات بین المللی انطباق کامل دارد.

به گزارش ایلنا، علی شمخانی در بیست و سومین همایش فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس بیان کرد: اقدامات حمایتی ایران با مقررات بین المللی انطباق کامل دارد، در حالی که برخی مدعیان مبارزه با تروریسم با پشتیبانی های مالی، اطلاعاتی و تجهیزاتی زمینه شکل گیری و توسعه گروه های تروریستی را فراهم می کردند جمهوری اسلامی ایران در چارچوب سیاست های اصولی خود به مقابله بی امان با این پدیده شوم پرداخت و از این پس نیز بدون توجه به هیاهو و رفتارهای نمایشی مدعیان، به اقدامات خود ادامه خواهد داد.

شمخانی گفت: واکنش دولت آمریکا به پشتیبانی ایران از ارتش لبنان برای مبارزه با تروریسم، تداوم رویکرد دوگانه و غیرصادقانه واشنگتن در خصوص مقابله با تروریسم است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ضمن تاکید بر ضرورت حداکثر سازی ظرفیت ها و مقدورات منطقه ای برای مقابله با پدیده تروریسم، حضور کشورهای فرامنطقه ای برای دفع تهدید تروریسم در منطقه را غیر ضروری عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات بین المللی و بر اساس درخواست کشورهای در معرض تهدید تروریسم آماده ارائه پشتیبانی و انتقال تجربیات خود در زمینه مبارزه با تروریسم می باشد.

کد N527468