بی بی سی عربی: کاخ سفید دارای خلل های امنیتی است

واحدمرکزی خبر نوشت:

تاکنون کاخ سفید در چندین مورد شاهد ضعف امنیتی مسئولان بوده است که آخرین آن به استعفای رییس سرویس مخفی آمریکا منجرشد.
شبکه بی بی سی عربی گزرش داد: زمانی، یک فرد به نام عمر گنزالس از نرده های کاخ سفید عبور کرد و پس از بالا رفتن از پله ها خود را به اتاق رییس جمهور رساند که در نقشه کاخ سفید به رنگ سبز مشخص است. رخ دادن چنین مساله ای برای سرویس امنیتی کاخ سفید شرم آور است اما هنگامی که تکرار شود باید آن را ضعف و شکست واقعی خواند.
در ماه سپتامبر گذشته هم تصاویری از یک متهم سابق مسلح منتشر شد که در آسانسور در نزدیکی اوباما ایستاده بود. همین مساله باعث تشکیل کمیته تحقیق شد.
در آن زمان خانم پیرسون رییس سرویس مخفی آمریکا این مساله را غیر قابل قبول خواند و مسئولیت این کوتاهی ها را پذیرفت. وی زمانی به این سمت گماشته شد که چندین مورد حمله به کاخ سفید و خلل های امنیتی در آن وجود داشت. یکی از آنها تیراندازی به کاخ سفید و وجود اثرات آن بر روی شیشه یکی از پنجره ها بود. در این مورد هفت گلوله به سوی ساختمان شلیک شده بود. از آنجا که امنیت رییس جمهور آمریکا بسیار مهم بود تحقیقاتی برای یافتن اشتباهات اجرا شد و در پی آن شمار نگهبانان مسلح در خارج از ساختمان افزایش یافت و تعداد موانع آهنی اطراف کاخ سفید بیشتر شد. اما پس از این حوادث و استعفای رییس سرویس مخفی آمریکا سوال اینجاست که آیا موانع آهنی برای جلوگیری از تکرار این حوادث کافی است؟

4949

کد N527200