انتقاد وزارت خارجه از ترجمه غیردقیق سخنان ظریف‎

یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه در خصوص برخی تحلیل های سیاسی و جناحی در رسانه های داخلی از اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان در یکی از مراکز مطالعاتی آمریکا، اظهار کرد: تحلیل و ارزیابی سخنان مطرح شده در فضای بین المللی بدون توجه به شرایط و مخاطبان این سخنان باعث انحراف توجه از هدف اصلی و کاهش دقت تحلیل می‌گردد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این مقام آگاه با اشاره به این که ترجمه غیر دقیق و ناقص و برجسته ساختن بخش کوچکی از سخنان وزیر امور خارجه کشورمان بدون در نظر گرفتن سایر بخش های این سخنان و راهبرد تبیینی، تطبیقی و اقناعی حاکم بر آن یک ترفند روانی است که صرفا موجب گمراهی مخاطب و افکار عمومی می شود، اظهار کرد: ترجمه غیردقیق و دست‌چین کردن بخشی از مطالب ارائه شده در جلسه و ارائه تفسیرهای هدفمند و جهت دار از سخنان وزیر امور خارجه مخاطبان در داخل کشور را از فضا و واقعیت این جلسه دور می کند.

وی ادامه داد: فرصت فراهم شده برای تشریح دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران که وزیر امور خارجه کشورمان با دقت و بر اساس تجربه حرفه ای از ظرفیت چنین نشستی بسیار خوب وهوشمندانه بهره برد با تبلیغات منفی پیرامون آن در داخل کشور و ازسوی معدود افراد امکان کمک به پیشبرد اهداف و منافع ملی در سطح بین‌المللی را در مواجهه خطر ساز سیاست خارجی به مباحث جناحی و گروهی قرار می دهد و چنین امری اگر بی توجه به چشم انداز تامین منافع ملی و امنیتی صورت گیرد نه تنها برای ما بلکه برای سیاست خارجی هر کشوری تبعات منفی دارد.

این مقام آگاه توصیه کرد که علاقمندان و به خصوص مراکز علمی و رسانه‌ای و مطالعاتی به متن اصلی یا ترجمه دقیق و کامل اظهارات وزیر خارجه مراجعه کنند.

انتهای پیام

کد N527193