در جلسه هیأت دولت به ریاست روحانی تصویب شد

اختصاص 100 میلیارد ریال برای اقدامات اضطراری در حوادث غیرمترقبه

هيات دولت

اختصاص مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار برای انجام اقدامات اضطراری در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) از مصوبات جلسه هیأت وزیران بود.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا،در این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید.

با تصویب هیأت دولت، اعتبار لازم برای اجرای پروژه‌های پیشگیری و مقابله با حوادث غیرمترقبه، تأمین و انتقال آب زراعی، تأمین آب شرب شهری، روستایی و عشایری و ساماندهی رودخانه مرزی ارس و کمک به اجرای مجتمع آب آشامیدنی روستایی در استان اردبیل اختصاص یافت.

اختصاص مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار برای انجام اقدامات اضطراری در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) از دیگر مصوبات جلسه هیأت وزیران بود.

هیأت دولت به منظور تکمیل بیمارستان شهید باهنر کرمان، مبلغ 50 میلیارد ریال اعتبار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان کرمان) اختصاص داد.

کاهش تدریجی و مرحله‌ای سهم بیمه اتکایی اجباری از دیگر مصوبات هیأت وزیران بود. براساس ماده (71) قانون تأسیس بیمه مرکزی کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت می‌نمایند باید 50 درصد در رشته بیمه‌های زندگی و 25 درصد در سایر رشته‌ها از معاملات بیمه‌ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند و بیمه مرکزی ایران مکلف شده با توجه به ظرفیت قبولی هر یک از مؤسسات بیمه‌ای که در ایران کار می‌کنند، تمام یا قسمتی از بیمه اتکایی مجدد سهمیه اتکایی اجباری دریافتی را در صورت تساوی شرایط به آنها واگذار نماید که با تصویب دولت، این سهم کاهش یافته است.

دولت همچنین آیین‌نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی موضوع تبصره(2) ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی را به تصویب رساند. آیین‌نامه مذکور با هدف رفع خلأهای مقرراتی موجود در زمینه تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری در کشور، استقرار مبانی و اصول حاکمیتی شرکتی در مؤسسات اعتباری، استقرار نظام کنترل داخلی مؤثر و مدیریت ریسک در شبکه بانکی کشور، فراهم شدن زمینه متنوع ساختن گونه‌های مختلف موسسات اعتباری در کشور به تصویب رسید.

انتهای پیام

کد N526572