موافقت دولت با برگزاری اولین گردهمایی بین المللی گردشگری و توسعه پایدار

دولت

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است با استناد به تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی(مصوب 1370) و در راستای مهار رکود و رسیدن به رونق اقتصادی، این گردهمایی بین المللی را برگزار کند.

اولین گردهمایی بین المللی گردشگری و توسعه پایدار توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با استناد به قانون «نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی» و در راستای تلاش برای خروج از رکود و رونق اقتصادی، با برگزاری اولین گردهمایی بین المللی گردشگری و توسعه پایدار موافقت کرد.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است با استناد به تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی(مصوب 1370) و در راستای مهار رکود و رسیدن به رونق اقتصادی، این گردهمایی بین المللی را برگزار کند.

کد N526556