وائل الحلقی:

تروریست ها دچار حالت سرخوردگی شده اند

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر سوریه ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی علیه دانش آموزان در حمص آن را نشانه ناامیدی و سرخوردگی تروریستها و تکفیری ها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، وائل الحلقی ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی ضد دانش آموزان در مدارس آنها در شهر حمص تاکید کرد: اقدامات تروریستی هرگز عزم ملت مقاوم سوریه را ضد تروریست ها سست نخواهد کرد.

وی افزود: گروههای تکفیری پس از حملات گسترده ارتش سوریه و نیروهای امنیت داخلی دچار حالت سرخوردگی شده اند.