بان کی مون: جلو بحران را قبل از ظهور بگیرید

واحد مرکزی خبر نوشت:

بان کی مون ، دبیر کل سازمان ملل متحد ، ‌روز چهارشنبه از جامعه جهانی خواست قبل از ظهور بحران ها به فکر آن باشد و منتظر نماند که بعد از شکل گیری بحران و غیرقابل کنترل شدن آن به مقابله با آن بپردازد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو ، بان کی مون در نشست آژانس آوارگان سازمان ملل گفت :«وقتی جایی آتش می گیرد ، همه می دانند که چه باید کرد. آنها همه خودروهای آتش نشانی را می آورند تا آتش را مهار کنند. این کار بسیار پویا و قهرمانانه جلوه می کند.» دبیل کل سازمان ملل افزود:« اما دیپلماسی پیشگیرانه ، پیشگیری از انواع کشمکش ها ، بسیار مهم تر است. هزینه آن نیز بسیار کمتر است و جان افراد بسیار بسیار بیشتری را نجات می دهد.» بان کی مون گفت :«ما باید بیشتر در این راه سرمایه گذاری کنیم.» وی افزود میان حرف و عمل شکاف بزرگی وجود دارد و کشورهای کمک کننده مقادیر زیادی برای مقابله با بحران ها وعده می دهند اما برای جلوگیری از شکل گیری بحران ها مقادیر بسیار کمتری متقبل می شوند. بان کی مون گفت :«ما باید عاقل باشیم. وقتی نشانه های یک بیماری را می بینیم ، باید به این نشانه ها قبل از اینکه عفونی بشود رسیدگی کنیم.» وی افزود یک منبع بزرگ بحران زایی ناتوانی رهبران برای اجابت درخواست هایی است که در جوامع آنها برای تغییر مطرح می شود. بان کی مون گفت :«من از رهبران جهان می خواهم واقعا به صداها و آمال و خواسته های مردم خود توجه کنند. یعنی تن دادن به حسن حکمرانی ، حکمرانی جامع و حاکمیت قانون.»

4949

کد N526287